Бързо отчитанеПовечето хора четат между 200 и 250 думи на минута. FasterReader е сайт за изучаване на скоростта на четене. Позволява ви да увеличите скоростта на четене и скорости на четене до 2000 думи в минута.

Изберете една от следните безплатни онлайн програми, за да научите скоростта на четене и да увеличите скоростта на четене и математическите умения.

warm-up-eyes-link

Warm-Eye

Загряване на очите от четене

Warm-Eye

finding-number-link

номера търсене

Опитайте се да намерите броя

номера търсене

text-presenter-link

Водещ текст

прочети по-бързо

Водещ текст

schultz-boards-generator-to-click-link

Шулц дъски, за да щракнете

Намери числата

Шулц дъски

field-of-view-link

изглед

Увеличаване на зрителното поле

изглед

multiplication-test-link

Тест за умножение

Умение за умножение

Тест за умножение

division-test-link

Тест за разделяне

Умение за дивизия

Тест за разделяне

schultz-boards-generator-link

Шулц генератор масиви

Намери числата

Шулц дъски


.

Безплатни онлайн програми ви помагат да увеличите скоростта на четене и математическите умения. Повече информация можете да намерите на адрес Бързо отчитане съдържаща описание на честотата на пробовземане при четене с помощта на свободен софтуер от този сайт.