Задайте минималната и максималната дължина на думите показват. Се взират в центъра на пирамидата. Опитайте се да прочетете всички думи от един ред. Не се движат очите ви. Прес Random words button to random words in pyramid of words за промяна на думи в пирамида. .
ЗАБЕЛЕЖКА : За правилното функциониране, онлайн програма е необходимо да инсталирате Java JRE6.0. Виж Как да използвате сайт за скоростта на четене.


Пирамидата на думи е безплатна програма за онлайн практика зрително поле, което е много важно, когато скоростта на четене. Позволява ви да разширят зрителното поле, и да се увеличи скоростта на четене. Програмата ви позволява динамично да коригира пирамида, за да съответстват на думите и на минимална и максимална ширина на линиите в пирамидата на пирамидите słów.Generator Ви дава възможност за генериране на неограничен брой пирамиди от думи, което е много удобно в ежедневната практика четене скорост.