Задаване на предпочитани броя на колоните и редовете. Се взират в центъра на масата. Опитайте се да намерите номера във възходящ ред. Не се движат очите ви. Прес Random table button to random schultz boards за промяна на масив Шулц.
ЗАБЕЛЕЖКА: За правилното функциониране, онлайн програма е необходимо да инсталирате Java JRE6.0. Виж Как да използвате сайт за скоростта на четене.

Get it on Google Play