Определете ритъма на четене чрез четене на скоростта плъзгача и задайте зрително поле като премествате плъзгача ширината на колоната, а след това щракнете върху Възпроизвеждане.
ЗАБЕЛЕЖКА: За правилното функциониране, онлайн програма изисква Java инсталиран JRE6.0. преглед Как да използвате сайт за бързо четене.


Водещ текст е програма, която позволява онлайн текстове Скорост на четене на обучение. Чрез системно обучение подобрява скоростта на скоростта на четене. Програмата ви позволява да настроите ширината на колона от текст в зрителното поле на потребителя, за да настроите скоростта на четене скорост съобразена с скоростта на четене на потребителя. С тази функция на програмата е идеално средство за премахване на регресия, премахването на възвръщаемост да прочетете текста. Програмата също така дава възможност да се разделят на текст в няколко колони, които могат да бъдат използвани за намаляване на броя на недостъпно хмел (т.нар фиксиране) на 2 или 3 по линия, което значително ускорява скоростта на четене.