Ορισμός προτιμώμενων αριθμό των στηλών και γραμμών. Κοιτάξτε στο κέντρο του τραπεζιού. Προσπαθήστε να βρείτε τους αριθμούς με αύξουσα σειρά. Μην μετακινείτε τα μάτια σας. Πατήστε Random table button to random schultz boards για να αλλάξετε τη σειρά Schultz.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σωστή λειτουργία, online πρόγραμμα για την εγκατάσταση Java JRE6.0. Προβολή Πώς να χρησιμοποιήσετε site για να ταχύτητα ανάγνωσης.

Get it on Google Play