Postavite minimalnu i maksimalnu duljinu riječi prikazane. Buljiti u središtu piramide. Pokušajte pročitati sve riječi u nizu. Nemojte pomicati oči. Pritisnite Random words button to random words in pyramid of words za promjenu riječi u piramidi..
NAPOMENA: Za pravilan rad, on-line program je potreban za instalaciju Java JRE6.0. Pregled Kako koristiti site brzinu čitanja.


piramida riječi je besplatni program za online praksu vidno polje, što je vrlo važno kada brzina čitanja. Omogućuje proširiti vidno polje, a time i povećati brzinu čitanja. Program vam omogućuje dinamički mijenjati riječi piramide, i prilagoditi minimalnu i maksimalnu širinu linije u piramida piramide słów.Generator omogućuje vam generirati neograničen broj piramide riječi koje je vrlo povoljno u svakodnevnoj praksi čitanja brzinu.