Ustaw szerokość pola widzenia oraz inne warunki początkowe. Skoncentruj wzrok na środku wyświetlanych słów( znaków ). Naciśnij Play test button aby rozpocząć test.
UWAGA: Do prawidłowego działania programu online wymagana jest zainstalowana Java JRE6.0. Zobacz Jak używać witryny do szybkiego czytania.


Pole widzenia jest jednym z darmowych programów online do nauki szybkiego czytania. Program ten pozwala wykonać test na pole widzenia według algorytmu fr. Program pozwala uzytkownikowi dostosować pole widzenia do własnych preferencji i umiejętności. Kolejne migawki testu pozwalają określić zdolność przyswajania informacji w zależności od szerokości pola widzenia oraz ilość znaków w słowach. Możliwość dopasowania i ustawienia preferencji w programie do własnych umiejętności daje możliwość bardziej efektywnej nauki szybkiego czytania.