Nastaviť minimálna a maximálna dĺžka slova zobrazený. Stare v stredu pyramídy. Skúste si prečítať všetky slová v rade. Nehýbte vaše oči. Stlačte Random words button to random words in pyramid of words zmeniť slová v pyramíde..
POZNÁMKA: Pre správnu funkciu je on-line program pre inštaláciu Java JRE6.0. Zobraziť Ako používať miesto na rýchlosť čítania.


Pyramídy slov je bezplatný program online na praxi zorné pole, čo je veľmi dôležité, keď je rýchlosť čítania. Umožňuje rozšíriť zorné pole, a tým zvýšiť rýchlosť čítania. Program umožňuje dynamicky upraviť pyramídy tak, aby zodpovedala slová a minimálna a maximálna šírka liniek v pyramíde pyramídy słów.Generator umožňuje vytvárať neobmedzené množstvo pyramíd slov, ktorá je veľmi výhodné v každodennej praxi čítaní rýchlosť.