Nastavite želeno število stolpcev in vrstic. Stare na sredino mize. Poskusite najti številke v naraščajočem vrstnem redu. Ne premikajte oči. Press Random table button to random schultz boards za spremembo array Schultz.
OPOMBA: Za pravilno delovanje, je spletni program za namestitev Java JRE6.0. Prikaži Kako uporabljati stran na hitrost branja.

Get it on Google Play