Ställ in minsta och största längd av ord visas. Stirra i mitten av pyramiden. Försök att läsa alla ord i rad. Flytta inte dina ögon. Tryck Random words button to random words in pyramid of words att ändra ord i pyramiden..
NOT: För korrekt drift är online program krävs för att installera Java JRE6.0. Visa Hur du använder plats för att snabba behandlingen.


Pyramiden av ord är ett gratis program på nätet att öva synfält, vilket är mycket viktigt när hastigheten läsning. Gör att du kan bredda synfältet, och därmed öka hastigheten på behandlingen. Programmet ger dig möjlighet att dynamiskt justera pyramiden för att matcha ord och de lägsta och högsta bredd av linjer i en pyramid av pyramider słów.Generator kan du skapa ett obegränsat antal pyramider av ord som är mycket bekväm i den dagliga praktiken hastighet läsning.