Ställ in önskat antal kolumner och rader. Fokusera dina ögon på mitten bordet. Hitta siffrorna i stigande ordning. Flytta inte dina ögon. Kontrollera din tid. tryck Find number att misströsta av spelet.
Vid botten visas de bästa resultaten. Försök att fylla hela utbud av resultaten i bästa möjliga tid.

resultera
-- [2:a]
Sök : 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
tid : 0 steg : 1 /

Grattis: Det är din bästa poäng. Skriv in ditt namn eller smeknamn.

Get it on Google Play
antal rader : 1 2 3 4 5
antal kolumner : 1 2 3 4 5
Det bästa resultatet för den valda konfigurationen
1 1

Dina bästa resultat

kolonn
1 2 3 4 5
linje
1
2
3
4
5

.

Synfält är mycket viktigt för snabb läsning. Ju större desto bättre, eftersom hjärnan kan tillgodogöra sig i en enda blick fler ord, för mer information. Schultz styrelser är ett användbart verktyg för att bredda synfältet och förbättra din hastighet läsning. Tabeller Generator Schultz som en gratis online-program gör det möjligt att dynamiskt ändra innehållet i matriserna och söka nästa gång siffrorna i tabellen Schultz gör det till ett roligt sätt att träna synfält.