Ställ in rytmen i läsningen genom att läsa hastigheten reglaget och ställ in synfältet genom att flytta reglaget bredden på kolumnen, och klicka sedan på Spela upp.
NOT: För korrekt drift, kräver online-program Java installerat JRE6.0. Visa hur du använder plats för snabb avläsning.


Presentatör text är ett program som gör att online hastighet texter läsning utbildning. Genom systematisk träning förbättrar hastigheten av hastighet läsning. Programmet ger dig möjlighet att justera bredden på en kolumn med text till synfältet för användaren, för att ställa in hastighet behandlingen anpassas till användarens läshastighet. Med denna funktion i programmet är idealiskt lämpad för eliminering av regression, läs elimineringen av avkastningen för att ha texten. Programmet erbjuder också möjlighet att dela upp texten i flera kolumner, som kan användas till minskningen av antalet hopp sikte (den sk fixering) till 2 eller 3 på en linje som kraftigt accelererar hastigheten på läsningen.