Thiết lập nhịp điệu của bài đọc bằng cách đọc các thanh trượt tốc độ và thiết lập các lĩnh vực xem bằng cách di chuyển thanh trượt chiều rộng của cột, và sau đó nhấn Play.
Chú ý: Cho hoạt động, chương trình trực tuyến yêu cầu cài đặt Java JRE6.0. xem Làm thế nào để sử dụng trang web để đọc nhanh chóng.


Văn bản trình là một chương trình cho phép đọc văn bản tốc độ đào tạo trực tuyến. Thông qua đào tạo có hệ thống cải thiện tốc độ của tốc độ đọc. Chương trình cho phép bạn điều chỉnh độ rộng của một cột của văn bản trong lĩnh vực quan điểm của người sử dụng, để thiết lập tỷ lệ tốc độ đọc phù hợp với tốc độ đọc của người dùng. Với chức năng này các chương trình rất phù hợp để loại bỏ các hồi quy, loại bỏ các trở lại có văn bản đọc. Chương trình cũng cung cấp khả năng phân chia văn bản thành nhiều cột có thể được sử dụng để giảm số lượng các bước nhảy cảnh (cái gọi là cố định) để 2 hoặc 3 trên một dòng cho phép tăng tốc đáng kể tốc độ đọc.