Postavi željene broj stupaca i redaka. Zuriti na sredini stola. Pokušajte pronaći brojeve u rastućem redoslijedu. Nemojte pomicati oči. Pritisnite Random table button to random schultz boards promijeniti niz Schultz.
NAPOMENA: Za pravilan rad, on-line program je potreban za instalaciju Java JRE6.0. Pregled Kako koristiti site brzinu čitanja.

Get it on Google Play