Nastaviť preferované počet stĺpcov a riadkov. Stare v strede tabuľky. Pokúste sa nájsť čísiel vo vzostupnom poradí. Nehýbte vaše oči. Stlačte Random table button to random schultz boards zmeniť pole Schultz.
POZNÁMKA: Pre správnu funkciu je on-line program pre inštaláciu Java JRE6.0. Zobraziť Ako používať miesto na rýchlosť čítania.

Get it on Google Play