Настройте ширината на полето на видимост, както и други начални условия. Се взират в средата на дисплея на думи (знаци). Прес Play test button за да стартирате теста .
ЗАБЕЛЕЖКА : За правилното функциониране, онлайн програма е необходимо да инсталирате Java JRE6.0. Виж Как да използвате сайт за скоростта на четене.


Поле на наблюдение е един от безплатни онлайн програми за учене скоростта на четене. Тази програма ви дава възможност да се извършва тестване на полето на видимост алгоритъм, Франция. Програмата дава възможност на потребителя да коригира зрително поле от вашите собствени предпочитания и умения. Друг затвора тест позволяват да се определи способността на усвояване на информация, в зависимост от ширината на зрителното поле и броя на символите, с думи. Способност да се коригира настройките си в способността си да даде възможност за по-ефективно обучение скоростта на четене.